Տիգրան Պետրոսյանց (Տիգրան Հայազն)
Главная | Նորություններ | Регистрация | Вход
 
Суббота, 24.02.2024, 18:43
Приветствую Вас Гость | RSS
ՏԻԳՐԱՆ ՀԱՅԱԶՆ

Հայտարարություն

Կայքը սահմանում է "Հայոց թագի արժանյաց" շքանշան

Կայքի քարտեզը
Գրքեր

Տիգրան Հայազնի "1000 հայազգի գեներալներ, ծովակալներ" գիրքը ձեռք բերելու համար զանգահարել

098260351, 055260351

Արժեքը' 4000 դրամ

Հարցում
Գնահատեք իմ կայքը
Всего ответов: 1531
Վիճակագրություն

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2012 » Февраль » 02

ʲâ²îàôð ²´àìÚ²ÜÆ ²Üì²Ü ÐäØÐ ¶Æî²Î²Ü ¶ð²¸²ð²ÜÆ

вÞìºîìàôÂÚàôÜԸ

2011 Âì²Î²ÜÆÜ Î²î²ð²Ì ²Þʲî²ÜøܺðÆ ՄԱՍԻՆ

         Êաչատուր ²µáíÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ѳÛÏ³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÁ ÐäØРϳéáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙ ¿ ¨ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ Ýå³ëïáõÙ ¿ ÐäØÐ áõëáõÙݳϳÝ, Ïñó¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý ¨ ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹Ûáõݳí»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ: гßí»ïáõ ųٳݳϳßñç³ÝáõÙ` 2011 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñ-դեկտ»Ùµ»ñ ³ÙÇëÝ»ñÇÝ ·ñ³¹³ñ³ÝÁ ³ß˳ï³Ýù ¿ ï³ñ»É ÁÝûñóáÕÝ»ñÇ ³Ù»ÝûñÛ³ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñ»Éáõ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ýáñ µáõÑ³Ï³Ý ¹³ë³·ñù»ñ, Ó»éݳñÏÝ»ñ ¨ áõëáõÙݳٻÃá¹³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñ»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ:

  ¶ñ³¹³ñ³ÝÇ ·ñù³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç Ñ³Ù³ÉñáõÙÁ ϳï³ñí»É ¿ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳Ý: ¶ñ³¹³ñ³ÝÇ ·ñù³ÛÇÝ ýáݹÁ ³é 2011 Ã-Ç ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Á ϳ½Ù»É ¿ 597120  ûñÇݳÏ, áñÇóª  áõëáõÙÝ³Ï³Ý 303920,  ·Çï³-ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý` 218255,  ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý` 69.274 ·Çñù, 5671 օրինակ այլ գրականություն: гٳÉñí³Í Ýáñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÁÝûñóáÕÝ»ñÇÝ ïñí»É ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ §Üáñ ·ñù»ñ¦ óáõó³í³Ñ³Ý³Ïáí ¨ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇ mankavarzh.do.am ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ï³Ûùáí, ÐäØÐ §Ø³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý¦ å³ßïáݳûñÃáí: гßí»ïáõ ųٳݳϳßñç³ÝáõÙ ëï³óí»É ¿ 4417 Ùdzíáñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áñÇó ·Ýí»É ¿ 935 ÙdzíáñÁª ÁݹѳÝáõñ 2.696.900 ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñáí: ¶Ýí³Í ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙݳϳÝáõÙ Ýáñ ¹³ë³·ñù»ñ »Ý, Ó»éݳñÏÝ»ñ, áõëáõÙݳٻÃá¹³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: ¶Ýí³Í ·ñù»ñÇ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÁ ¨ ѳٳѻÕÇݳÏÝ»ñÁ ÑÇÙݳϳÝáõÙ Ù»ñ ѳٳÉë³ñ³ÝÇ ¹³ë³ËáëÝ»ñÝ »Ý: гßí»ïáõ ï³ñáõÙ ëï³óí»É ¿ 3472 Ùdzíáñ ÝíÇñ³ïí³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: ²Ûë ÃíÇó 1032 ûñÇÝ³Ï ·Çï³ï»ë³Ï³Ý ³Ùë³·ñ»ñ ÝíÇñ»É ¿ ÐÐ ÏñÃáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ ÇÝëïÇïáõïÁ: ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÁ ÝíÇñ»É ¿ 2010-2011 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ññ³ï³ñ³Ï³Í 65, ¾çÙdzÍÝÇ Ø³Ûñ ²ÃáéÁ 42 ûñÇÝ³Ï ·Çñù: ØÛáõë ·ñù»ñÁ ÑÇÙݳϳÝáõÙ Ñ»ÕÇݳϳÛÇÝ ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý:  ¶ñ³¹³ñ³ÝÇÝ ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝ »Ý ϳï³ñ»É ¹áó»Ýï ²½³ï гñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ ÁÝï³ÝÇùÁ, ¹áÏïáñÝ»ñ ... Читать дальше »

Просмотров: 767 | Добавил: tigranhayazn | Дата: 02.02.2012 | Комментарии (0)

Մուտք
Օրացուց
«  Февраль 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829
Տեսանյութեր
Ֆեյսբուկ
Այցելություն
Արխիվ

Copyright MyCorp © 2024Сделать бесплатный сайт с uCoz